Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
dontspeak
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M vianataliana nataliana
dontspeak
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada vianataliana nataliana
dontspeak
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianataliana nataliana
dontspeak
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M vianataliana nataliana
dontspeak
Każdego człowieka trzeba poznać trzy razy: 1) na osobności, 2) w towarzystwie, 3) kiedy jest pijany.
Reposted fromnormajeane normajeane viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
dontspeak
5659 ad6b 500
Reposted frommixtura mixtura viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
dontspeak
Powinnam już iść spać, bo mi się w głowie pierdoli od przemyśleń.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
dontspeak
0266 8e39
Reposted fromdailylife dailylife viaeeria eeria
dontspeak
3496 8eee
dontspeak
7399 91d9
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaowieczkini owieczkini
dontspeak
4550 6243
Reposted fromcalifornia-love california-love viarudenko rudenko
dontspeak
dontspeak
Między nimi od razu była chemia. Sympatyczna, przyjacielska, namacalna. Trzymana na uwięzi.
— życiowe, okolicznościowe.
dontspeak
dontspeak
9191 33b9
Reposted fromoutline outline viaowieczkini owieczkini
dontspeak

W Boże Narodzenie braki we własnym życiu bolą najbardziej.

dontspeak
dontspeak
4643 3a35
dontspeak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl